Een wens gaat in vervulling.

Ëén van de wensen van de medewerkers het gezondheidscentrum is het aanschaffen van een echoapparaat. Dit apparaat kan niet alleen worden gebruikt voor zwangere vrouwen maar ook voor andere medische onderzoeken. De kosten bedragen ongeveer € 4.500,00. De medewerkers van Centre Santé Yarie kunnen in...

Oliebollenaktie

30 december 2017. Oliebollen voor Guinee! Eindelijk is het zover. Na een aantal weken van voorbereiding en overleg beginnen Janny, Edward en Jan aan het bakken van de oliebollen die in de voorbije weken waren besteld. In de buurt en onder de vrienden waren bestellingen opgehaald voor ruim 400 oliebollen ...

Benefietconcert 2016

Poster Benefietconcert ten bate van Centre Santé Yarie Zaterdag 8 oktober werd in de Ontmoetingskerk te Heerde een schitterend Benefiet concert gegeven ten bate van het gezondheidscentrum Centre Santé Yarie

Het publiek heeft erg genoten van een gevarieerd programma van vooral licht klassieke muziek en de reacties waren heel enthousiast! Dit alles was mogelijk doordat alle muzikanten zich belangeloos ingezet hebben en de kerkzaal met accommodatie gratis beschikbaar gesteld was. Bij de uitgang was er een collecte en er kwamen ook nog giften binnen op onze bankrekening NL50 RABO 0194 3347 75.

Totaal ingezameld ruim 1400 euro!!! Daan Dekker - achter het orgel in de Ontmoetingskerk - Heerde

Wat doen we

dr. Soumah ontvangt een patiënt in de spreekkamer De stichting is opgericht om het gezondheidscentrum in Ansoumanya Village te steunen.
Met de gelden die worden verkregen kan medische apparatuur, verbandmiddelen etc. worden aangeschaft en vervangen en kon de inrichting van het centrum worden gefinancierd

Steun ons

Zicht op de parkeerplaats die omgetoverd is tot marktU kunt ons steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken op rekeningnummer NL50RABO0194334775.

De rekening staat op naam van Stichting Centre Santé Yarie.