Financiëel verslag 2015

Staat van baten en lasten Stichting Centre Sante Yarie 2015.

 

Baten     Lasten  
beginsaldo 1-1 1.888,74   inrichting en inventaris 597,98
giften en donaties 3.895,00   transportkosten 276,63
coll.Ontmoetingskerk 386,53   registratie domeinnaam 48,80
      Inkoop medicijnen 1.000,00
      adm. & beheerskosten 383,66
      saldo 31-12 3.863,60
         
Totaal  6.170.27   Totaal 6.170,27