Financiëel verslag 2016

Staat van baten en lasten Stichting Centre Sante Yarie 2016.

 

Baten     Lasten  
beginsaldo 1-1 3.863,60   inrichting en inventaris 1.449,68
giften en donaties 5.408,55   personele lasten - medische post 5.200,05
spec. donatie 2.000,00   kosten domein 83,19
coll.Ontmoetingskerk 217,14   adm. & beheerskosten 159,15
opbrengst benefietconcert 1.435,37      
      saldo 31-12 6.032,59
         
Totaal  12.924,66   Totaal 12.924,66

 

Toelichting:

De speciale donatie zal (gedeeltelijk) worden aangewend om medicijnen voor een gereduceerd bedrag of gratis beschibaar te stellen wanneer patiënten die niet of niet volledig kunnen betalen. Veel inwoners van het dorp hebben geen of geen vast werk en hierdoor weinig inkomen.