Verslag van mijn bezoek aan Centre Santé Yarie

Februari 2022

In februari 2022 ben ik in Guinee geweest om Fanusa en zijn gezin te bezoeken en tegelijkertijd een bezoek te brengen aan Centre Yarie. De laatste keer was in april 2019, daarna kwam Corona en werden er geen visa meer afgegeven. Er is in die jaren veel gebeurd in het land. In 2020 zou er weer een presidentsverkiezing zijn. In de aanloop naar de presidentsverkiezing in 2020 hebben tientallen mensen de dood gevonden en raakten heel veel mensen gewond. Huizen en winkels werden vernield en de scholen en universiteiten waren lange tijd gesloten. Voor veel scholieren en studenten was dat de 2e keer dat hen dat tijdens hun studie overkwam. Sinds de lockdown in Nederland door Corona kunnen we ons dat hier ook beter voorstellen. Schrijnend is dan dat in Guinee niet digitaal les gegeven kon worden zoals in Nederland.

Doordat het openbare leven in die jaren vaak stil lag vanwege geweld waardoor instellingen, scholen en winkels vaak gesloten waren ging het met de economie ook slecht. Ook in Ansoumanya was het toen onrustig en  waar iedereen bang voor was gebeurde: het sloeg om in etnische problemen. Tot nu toe hadden de verschillende bevolkingsgroepen, Soussou, Malinke en Fula vreedzaam naast en met elkaar geleefd. Nu sloeg de vlam in de pan en het huis van de dorpsoudste werd in brand gestoken. Hij heeft een paar weken bij Fanusa in huis gewoond totdat mensen uit de bevolking zijn huis weer gerestaureerd hadden. We hebben ook een bezoek gebracht aan deze dorpsoudste waarvan gezegd wordt dat hij 100 jaar is.

Sinds 5 september 2021 hebben de militairen de macht overgenomen, niet zoals het hoort maar sindsdien is het wel rustiger en er worden door de overheid weer projecten uitgevoerd. In één wijk van Conakry zagen we vuilniswagens actief. Dat is in Guinee geen alledaags beeld. De bedoeling is dat het verder uitgebreid wordt naar de rest van de stad. Ook werden er weer herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  Ook is er een nieuw contract afgesloten met een ijzererts maatschappij waardoor er in de toekomst passagierstreinen van Conakry naar de rest van het land zouden kunnen gaan rijden. Als dat lukt is het ook een oplossing zijn voor het fileprobleem maar moet natuurlijk eerst nog gebeuren. Hoop doet leven!

In bijna alle gesprekken met mensen viel op dat iedereen zich zorgen maakte over de economie, de gestegen prijzen, toegenomen armoede. De levensmiddeleninflatie was in februari al 13%!  Er zijn ook steeds meer mensen die bedelen.

Fanusa en dr. Kourouma  van Centre Yarie vertelden dat er meer mensen zijn die geen geld hebben voor de behandeling en de medicijnen. Er wordt dan geprobeerd een regeling te treffen voor afbetaling. Bij Centre Santé Yarie kunnen ze dan toch nog de behandeling en verzorging krijgen.

Van Corona heb ik niets gemerkt en volgens het personeel hebben ze daar ook niet mee te maken gehad. Begin 2020 zijn er door de regering wel maatregelen genomen zoals sluiting van scholen en beperkt aantal mensen in taxi’s e.d. maar doordat dat te veel economische gevolgen had is men daar weer mee gestopt. Mondkapjes werden wel gedragen maar hoofdzakelijk tegen het stof.

Het is moeilijk om mensen door te verwijzen naar het ziekenhuis in de stad als er geen geld is voor het vervoer, de behandeling of de operatie. Het ligt er maar aan of de familie het belangrijk genoeg vindt om er geld voor in te zamelen. Vooral vrouwen en kinderen zijn erg afhankelijk. De paar mensen in families die een baan hebben staan onder grote druk omdat de hele familie bij hen aanklopt. Als het dan ook nog mensen zijn die gestudeerd hebben is het vaak zo dat de familie die studie betaald heeft dus dat zij dan weer veel terug moeten doen voor diezelfde familie. Het zorgt voor gecompliceerde situaties. De situatie in het land is erg zorgelijk, helaas net als in de rest van de wereld. Daar hebben we vaak niet zoveel invloed op. Een reden te meer om te proberen het gezondheidscentrum zo goed mogelijk draaiende te houden zodat de bevolking van Ansoumanya daar goed terecht kan.

Tjaarke Eising

Lees verder of kies om verder te gaan uit:
1. achtergrondinformatie over land, stad en dorp
2. informatie over de stichting
3. informatie over de financiën
4. hoe u ons kunt steunen 
5. terug naar het begin

Verslag van mijn bezoek aan de kliniek in 2015Zonsondergang over het land. Mooie rode vegen in de lucht

Van 14 november t/m 6 december 2015 was ik in Ansoumanya Village en kon ik zien hoe Centre Santé Yarie in de praktijk functioneert.. Met de medewerkers heb ik gepraat over hun werk en de problemen waar ze tegenaan lopen. Dr. Soumah (arts) en dr. Bangoura (lab) waren vanaf het begin bij de voorbereidingen betrokken.

Met name dr. Soumah en Fanusa hebben het voorbereidende werk gedaan en gezorgd voor de vergunning. Ze waren erg blij dat ze eindelijk aan de slag konden gaan.. Dr. Soumah komt elke dag op de brommer uit de hoofdstad Conakry. Dat is ruim een uur rijden, waarvan de laatste 4 km. over een een hele slechte weg. Dat stuk duurt dan ook 25 minuten.

Dr. Bangoura komt op afroep met de brommertaxi en rijdt terug achterop de brommer met dr. Soumah. Om er voor te zorgen dat de continuïteit van de behandelingen gewaarborgd is, zijn er 2 verpleegkundigen in het centrum wekzaam. Beiden zijn gediplomeerd en worden op de rustige momenten verder opgeleid door dr. Soumah. Hij bespreekt de patiënten en de behandeling met hen en vertelt achtergronden van de verschillende ziekten. Preventie is ook een aandachtspunt. Dit zal zeker ten goede komen aan de zorg. Een wens is nog om een medisch student ervaring te laten opdoen in het centrum. Dan is het ook mogelijkom de openingstijden te verruimen, omdat de student dr. Soumah zou kunnen vervangen. Men is ernaar op zoek, maar de woon- werkafstand en vooral de slechte weg zijn een probleem.

Ik heb veel meegeluisterd en meegekeken bij de spreekuren van dr. Soumah. Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in de werkwijze en de problemen die zich voordoen. De patiënten komen niet op afspraak. Het kan dus voorkomen dat er meerdere patiënten tegelijk komen en een ander moment is er niemand. Veel patiënten hebben medicijnen nodig die per infuus worden toegediend. Daarom beschikt het centrum voor de dagbehandeling over 5 bedden en een aantal matrassen. Veel patiënten hebben malaria, vaak in in een vergevorderd stadium. Als men er vroeg bij is, is het goed te behandelen, maar meestal wachten mensen (te) lang. Daardoor komen ze vaak in een slechte conditie aan. Ik heb verschillende keren gezien dat patiënten in coma waren terwijl ze achterop de brommer arriveerden, een derde persoon daar weer achter die de patiënt moest vasthouden, Het centrum is alleen van maandag t/m zaterdag overdag geopend. Als de patiënten na behandeling weer "stabiel" zijn gaan ze weer naar huis.

Dat betekent dat er vaak lange werkdagen gemaakt moeten worden. Komt een patiënt bv. om 16:30 uur aan en is het nodig dat de behandeling direct gestart wordt, dan kan het wel 20:30 uur worden voordat het personeel naar huis kan. Patiënten moeten meestal de dagen erop weer terugkomen voor de vervolgbehandeling. Er komt altijd familie mee, die wacht tot de patiënt weer naar huis kan. Omdat één van de  verpleegkundigen dichtbij het centrum woont, komt het ook voor dat dr. Soumah naar huis kan en dat zij het werk verder afmaakt.De apotheek wordt op verzoek van dr. Soumah en onder zijn verantwoordelijkheid gerund door Aminata, de vrouw van Fanusa. Omdat zij ook moet koken en voor de kinderen (resp. bijna 1 en 3 jaar) en voor de huishouding moet zorgen, wordt ze 's morgens en 's avonds vaak geholpen door Fanusa. Er is geen drogist in het dorp, dus mensen komen ook als er geen arts is om paracetamol e.d. te kopen. 

Ik heb ook veel patiënten en familie gesproken en ze waren erg te spreken over de behandeling in het centrum. Op de dag van de officiële opening op 21 november kwam ook de inspekteur van de Volksgezondheid uit Dubreka. In zijn toespaak gaf hij aan dat hij heel blij was met de komst van het centrum, omdat er in de omgeving niets was op dit gebied en dat hij weet dat in Centre Sante Yarie verantwoorde medische hulp wordt geleverd. De inspekteur wil graag samenwerken voor wat betreft vaccinatie e.d.                  

De start is gemaakt en nu gaat het erom om e.e.a. draaiende te houden. Met de inzet van alle betrokkenen moet dit mogelijk zijn.

Tjaarke Eising

Kies om verder te gaan uit:
1. achtergrondinformatie over land, stad en dorp
2. informatie over de stichting
3. informatie over de financiën
4. hoe u ons kunt steunen 
5. terug naar het begin

 

 

Attachments