Over ...

Stichting Centre Santé Yarie werd opgericht bij notariële akte van 30 september 2014 met als doel een gezondheidscentrum in het dorp Ansoumanya Village in het West-Afrikaanse land Guinee in materiële en immateriële zin te ondersteunen. Lees meer ...