Over de stichting

De was wordt gedaan in de rivier Stichting Centre Santé Yarie werd opgericht bij notariële akte van 30 september 2014 met als doel een gezondheidscentrum in het dorp Ansoumanya Village in het West-Afrikaanse land Guinee in materiële en immateriële zin te ondersteunen.

Bestuur

  • Tjaarke Eising-Haverkamp, voorzitter.
  • Lourens Eising, secretaris.
  • Jan de Wal, penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen eventueel worden vergoed.

Contact met de stichting

Secretariaat Vosbergerweg 23, 8181 JK Heerde
Telefoon +31 578 692 643
Banknummer NL50 RABO 0194 3347 75
KvK nr. 61576409
RSIN nr. 854398697
e-mail via contactformulier

ANBI

De belastingdienst heeft voor de stichting een ANBI-beschikking afgegeven. Giften zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.